השאירו פרטים לפגישת ייעוץ

X   שאלון פרטים אישיים ומצב בריאותי למתרפא/ה
   נא סמן את האפשרות הנכונה, אם התשובה חיובית (כן) אנא לפרט:

   • האם קיימת בעיה לבבית?כןלא

   • האם קיימת בעיה במערכת הנשימה?כןלא

   • בעיית לחץ דם?כןלא  אם כןנמוךגבוה  האם מטופלכןלא

   • האם סובל/ת מסוכרת? כןלא האם מטופלכןלא

   • האם קיימת בעיה בבלטות התריס (תירואיד)?כןלא האם מטופלכןלא

   • האם סבלת/ה סובל/ת מדלקת מפרקים / בעיות במרפקיםכןלא

   • האם סובל/ת מאפליפסיה או אובדן הכרה?כןלא

   • האם סובל/ת מבעיות בכליות?כןלא

   • האם קיימת הפרעה בקרישת הדםכןלא האם מטופלכןלא

   • האם חלית בצהבת וירלית (B / C)?כןלא

   • איידס/נשא HIV?כןלא

   • בעיה רפואית/מחלה אחרת שלא צויינה

   • נוטל/ת תרופות בקביעות?כןלא

   • אלרגיה לתרופות?כןלא

   • האם נחשפת בעבר לאלחוש מקומי?כןלא

   • האם אושפזת בשנתיים האחרונות?כןלא

   • האם אתה מעשן/ת?כןלא

   • לנשים-האם הנך בהריון?כןלאלא ידוע

   • האם את מניקה?כןלא

   הריני מאשר/ת כי הנאמר לעיל נכון ומתחייב/ת להודיע לרופא המטפל על כל שינוי במצב הבריאותי ו/או על שינוי בתרופות אותן אני נוטל/ת בקביעות.

   חתימת המתרפא/ה (אפוטרופוס/הורה)