שאלון פרטים אישיים ומצב בריאותי למתרפא/ה
  נא סמן את האפשרות הנכונה, אם התשובה חיובית (כן) אנא לפרט:

  • האם קיימת בעיה לבבית?כןלא
  • האם קיימת בעיה במערכת הנשימה?כןלא
  • בעיית לחץ דם?כןלא  אם כן נמוךגבוה  האם מטופל כןלא
  • האם סובל/ת מסוכרת? כןלא האם מטופל כןלא
  • האם קיימת בעיה בבלטות התריס (תירואיד)?כןלא האם מטופל כןלא
  • האם סבלת/ה סובל/ת מדלקת מפרקים / בעיות במרפקיםכןלא
  • האם סובל/ת מאפליפסיה או אובדן הכרה?כןלא
  • האם סובל/ת מבעיות בכליות?כןלא
  • האם קיימת הפרעה בקרישת הדםכןלא האם מטופל כןלא
  • האם חלית בצהבת וירלית (B / C)?כןלא
  • איידס/נשא HIV?כןלא
  • בעיה רפואית/מחלה אחרת שלא צויינה
  • נוטל/ת תרופות בקביעות?כןלא
  • אלרגיה לתרופות?כןלא
  • האם נחשפת בעבר לאלחוש מקומי?כןלא
  • האם אושפזת בשנתיים האחרונות?כןלא
  • האם אתה מעשן/ת?כןלא
  • לנשים-האם הנך בהריון?כןלאלא ידוע
  • האם את מניקה?כןלא

  הריני מאשר/ת כי הנאמר לעיל נכון ומתחייב/ת להודיע לרופא המטפל על כל שינוי במצב הבריאותי ו/או על שינוי בתרופות אותן אני נוטל/ת בקביעות.

  חתימת המתרפא/ה (אפוטרופוס/הורה)