הורדת טפסים מחברות הביטוח

טופס להורדה לביטוח בריאות הראל

https://www.harel-group.co.il/Insurance/dental/claim/Pages/priodentlis-

טופס להורדה לביטוח בריאות הפניקס

https://www.fnx.co.il/sites/docs//polarchive/healthinsurance/300405005.pdf